Resavske pećine

 Gornja Resava prostire se između Kučaja i Beljanice. Ovaj predeo obuhvata sliv gornjeg dela toka Resave. U krečnjačkom masivu razvijeni su skoro svi kraški oblici : kanjonske klisure , pećine , kamene kapije , vodopadi , slapovi , vrela , itd... Gornjeresavski sklop predstavlja oblast plitkog krša i odlikuje se malom debljinom krečnjačkih stena ispod kojih se nalaze kristalasti škriljci. Sve pećine u Gornjeresavskom sklopu su ponorskog ili izvorskog tipa. U geološkom razdoblju srednjeg pliocena ( u Panonskom bazenu ) na ovom terenu bilo je jezero koje se pelo do nivoa iznad 600 m nadmorske visine.

Kao literaturu za foto stranice o Beljaničkim pećinama korišćena je knjiga "Resavske Pećine" od Dr. Jovana Petrovića.
Pri izradi ove stranice pomagao Aleksandar Matović

Naslovna strana