Beljaničke pećine : Radoševa i Krstata

Radoševa pećina , ranije poznata kao Vitanova krstata , nalazi se na oko 720 m nadmorske visine ili 240 m iznad dna doline Čemernice i izvorišta Velikog vrela.
Fotografije snimio Dragan Stefanović

Naslovna strana