Beljaničke pećine : Velika atula , Jelarče , Omladinska i Vlaška

Ulaz u pećinu Jelarče se nalazi na strani Vite Bukve prema kanjonu Sklopa na 780 m nadmorske visine ili 460 m iznad korita Resave.
Ulaz u Vlašku pećinu nalazi se na levoj strani Burdeljskog potoka oko 400 m uzvodno od njegovog ušća u Resavu na oko 560 m nadmorske visine.
Ulaz u pećinu Velika atula nalazi se pod Karlovim klikom na 730 m nadmorske visine ili 190 m iznad reke Čemernice.
Fotografije snimio Dragan Stefanović

Naslovna strana