[Diskriminacija malih privrednika] [Pomoć malim privrednicima]

U sklopu razmatranja ove teme možete izneti svoj stav ili predlog u forumu na adresi : forum 001

Autor projekata :
ing. Vujanović Živojin
Ul. Glavna 92 BEČEJ
Kontakt telefon: 064-155-41-22
E-mail: zvujanov@infosky.net
 
Projekat-program :

KAKO SPREČITI DISKRIMINACIJU MALIH PRIVREDNIKA U REPUBLICI SRBIJI I DATI IM ŠANSU DA USPEJU U SVOM POSLU

 
Uvod

Sve dosadašnje partije ili koalicije koje su učestvovale u vlasti R.Srbije: SPS , SRS , DSS, DS, PSS,G17+ pa i one koje su se borile da uđu u parlament, govorile su o potrebi otvaranja velikog broja malih i srednjih preduzeća u RS i da je to pravi put izlaska iz sadašnje krize. Prilikom proklamovanja svojih ideja pozivali su se na iskustva razvijenih zapadnih država i objašnjavali koliki je udeo MALE PRIVREDE u privredi zapadnih zemalja.
 
Prestavnici vlasti i opozicije deklarativno se zalažu za razvoj malog preduzetništva u Srbiji, samo u predizbornoj kampanji, dok u praksi diskriminišu te iste male privrednike. Privredni sistem u Srbiji napravljen je po volji velikih privrednika a na štetu malih, tako da mali privrednici nemaju nikakvu šansu da naprave svoj mali biznis. Kao dokaz da je ova tvrdnja tačna navodim samo dva primera a ima ih mnogo :
 
Primer iz trgovine: Zašto mali privrednici propadaju ?
 
Važeći zakon je velike privrednike stavio u povlašteni položaj u odnosu na male jer je omogućio da veliki privrednici (dogovorom sa proizvođačem ili ucenom) od proizvođača, uvoznika, distributera dobijaju 5 do 10 puta veći rabat nego što dobijaju mali privrednici za istu robu i iste uslove plaćanja. Na ovaj način vlast je ozakonila diskriminaciju malih privrednika i oduzela im svaku šansu da uspeju u svom poslu.
 
Ako želimo da analiziramo i proverimo ovu tvrdnju lako možemo doći do saznanja da za istu robu kod istog dobavljača a za iste uslove plaćanja veliki privrednici dobija 20 do 30 % rabata pa i više dok mali privrednik dobije 5% do 7%,  početnik dobija max 5% pa i manje rabata. (Ako stavimo u odnos rabate, koji dobijaju veliki privrednici a koji mali, dolazimo do saznanja da veliki privrednici dobijaju i po 500% veći rabat nego mali privrednici. primer : 25 : 5 x 100 = 500 %)
 
Ovo praktično znači da je velikim privatnicima sistem omogućio da istu robu, za iste uslove plaćanja nabavaljaju po jeftinijoj ceni nego što mogu mali privrednici i da se na tržištu prestave da su jeftiniji, a u stvari nisu. Cilj ovakvog zakonskog rešenja je da se uništi konkurenciju i ubije svaka nada kod malih privrednika da i oni mogu uspeti.
 
Primer broj 1
 
Da male privrednike važeći zakon diskriminiše dokazujem upoređivanjem po kojoj ceni kupuje veliki privrednik Nitro emaj laka 0,8/1 a po kojoj kupuje mali privrednik, čije je transportno pakovanje 12 kutija, i gde su isti uslove plaćanja :
 
 
VELIKI PRIVREDNICI nabavljaju-kupuju jedno transportno pakovanje Nitro emaj laka 0,8/1 po sledećpj ceni:
 
· Nitro emaj lak 0,8/1 jedinačna cena je 200 din/kom
· Rabat 25%
· Porez PDV 18%
 
1. Ntro emajl lak 0,8/1 12x200........................................= 2.400,00
2. Rabat 25% 2.400,00 x 0,25 ................. .....................= -600,00
                                                                              ==========
Ukupna vrednost robe bez PDV.........= 1.800,00
Porez PDV 18%................................. + 324,00
                                                              ===========
UKUPNO ZA PLAĆANJE...........= 2.124,00
 
MALI PRIVREDNICI nabavljaju-kupuju jedno transportno pakovanje Nitro emaj laka 0,8/1 :
 
· Nitro emaj lak 0,8/1 jedinačna cena je 200 din/kom
· Rabat 5%
· Porez PDV 18%
 
3. Ntro emajl lak 0,8/1 12x200........................................= 2.400,00
4. Rabat 5% 2.400,00 x 0,05 ...... ........... .....................= -120,00
==========
                      Ukupna vrednost robe bez PDV.... .....= 2.280,00
Porez PDV 18%..................... ............ + 410,40
===========
           UKUPNO ZA PLAĆANJE.... .......= 2.690,90
 
Konstatacija
 
Ako uporedimo po kojoj ceni robu kupuje veliki a po kojoj mali privrednik ( to dokazuje Primer br. 1 ) doći će mo do poražavajućeg zaključka i istine da se mali privrednici namerno diskriminišu, oduzima im se svaka šansa da uspeju u svom poslu a ekonomski prostor RS rezerviše se isključivo za velike privrednike.
 
Dokaz:
 
Ako stavimo u odnos ceniu robe koju plaća MALI privrednik i cenu koju plaća VELIKI privrednik. jednog transportnog pakovanja Nitro emajl laka, videćemo da veliki privrednik kupuje 26,67% jeftinije istu robu nego mali privrednik (( 2.690,40 : 2.124,00) x 100 = 26,67% ) .
 
 
 
 
Primer broj 2
 
Diskriminacija malih privrednika tako što im se nedozvoljava da kupe određenu robu nipodkojim uslovima (Iskustvo jednog malog privrednika).
 
Jedan mali privrednik u Bečeju koji ima prodavnicu mešovite robe poželeo je da kupi nekoliko transportnih pakovanja '' Jafa biskvit keks'' od proizvođača sa nadom da će na takav način biti konkurentniji velikim privrednicima.
 
Mali privrednik je otišao u Crvenku, gde se proizvodi pomenuti keks, sa namerom da kupi nekoliko transportnih pakovanja pomenutog keksa. Od komercijaliste je upitan u kom gradu ima radnju na šta je on odgovorio da ima u Bečeju.
 
Komercijalista mu je rekao da mu nemože prodati Jafa biskvit keks, nego da se obrati velikom privredniku iz Bečeja i da od njega kupi.
 
Kada je mali privrednik došao kod velikog provrednika u Bečeju sa namerom da kupi keks čekalo ga je neprijatno iznaneđenje jer je veleprodajna cena pmenutog keksa bila veća nego maloprodajna cena tog istog keksa u maloprodajnim objektima tog velikog privrednika.
 
Primer broj 2 dokazuje da zakon omogućava velikim privrednicima ne samo da kupuju jeftinije robu ( na primer za 26,67% kupuju jeftinije robu nego što mogu da kupe mali privrednici ) nego im je dozvolio da UCENJUJU proizvođače, uvoznike, distributere tako što im zabranjuju da određene robe prodaju malim privrednicima sa ciljem da se te robe pojave na tržištu isključivo preko njih i sa namerom da uguše mali privrednike i eventualnu konkurenciju.
 
Postavljam sledeća pitanja:
 
Zašto je zakonopiscu i Vladi RS potrebano ovakavo zakonsko rešenje koje diskriminiše male privrednike a partije na vlasti se javno zalažu za razvoj malih i srednjih preduzeća?

Kako pod ovim uslovima mali privrednik može opstat ?

Kako da mali privrednik konkurišu velikima ?

Kako da početnik počnu svoj biznis?

Zašto Vlada RS nebude poštena prema malim privrednicima i javno im saopšti da ne počinju svoj mali biznis, ako podržava ovakvo zakonsko rešenje a izgleda da podržava, jar sa ovakvim zakonom nemaju nikakve šanse da uspeju u svom poslu? Ovakvo upozorenje bi bilo pošteno i poželjno jer bi male privrednike spasilo daljeg zaduživanja i propadanja.
 
 Iz gore navedaenih primera jasno se vidi da postojeći zakon diskriminiše male privrednike a vlada RS to stanje podržava i zato smo prinuđeni da damo sledeći predlog.
 

PREDLOG
 
Privremeno rešenje :
 
Predlažemo da vlada RS spreči diskriminaciju malih privrednika tako što će doneti uredbu koja će regulisati ovu oblast dok se ne donese novi zakon.
 
Uredba bi mogla da glasi:
 
Svaki oblik diskriminacije kupaca je zabranjen tako da proizvođač, uvoznik, distributer i li prodavac na veliko ( u daljem tekstu prodavac ) mora robu prodavati velikim i malim kupcima po istim cenama za iste uslove plaćanja.
( Predlažemo da razlika između najvišeg i najnižeg rabata ili neke druge povlastice, za iste uslove plaćanja, može biti max 30 %. Na primer: ako je najniži rabat, za iste uslove plaćanja, 10% onda maksimalni rabat koji dobijaju veliki privrednimi može iznositi 13%. )
 
Ovakvu uredbu je potrebno doneti jer dok se zanon ne promeni mnogi mali privrednici će propasti.
 
Trajno rešenje :
 
Vlada RS priprema novi zakone i to : Zakon o trgovini i Zakon o zaštiti konkurencije pa predlažemo da u taj zakon ugradite sledeći tekst koji ćr sprečiti diskriminaciju malih privrednika i stvoriti uslove za poštenu tržišnu utakmicu.
 
Predlažemo da u zakonu o trgovini koji se planira doneti unesu sledeće odredbe:
 
Član ...
 
Svaki oblik diskriminacije kupaca je zabranjen tako da proizvođač, uvoznik, distributer i li prodavac na veliko ( u daljem tekstu prodavac ) mora robu prodavati velikim i malim kupcima po istim cenama za iste uslove plaćanja. Prodavac može napraviti razliku između velikih i malih kupaca, davanjem različitog rabata ili neke druge povlastice, u max iznosu od 30% za iste uslove plaćanja.
 
Prodavac može da odredi da je minimalna količina robe, za koju važi cena iz cenovnika, jedno transportno pakovanje.
 
Razlika u rabatu ili povlastici izračunava se tako što se najveći odobreni rabat-povlastica podeli sa najmanjim odobrenim rabatom i taj koeficijent nesme biti veći od 30% za iste uslove plaćanja.
 
Prodavac, iz stava 1 ovpg člana, ako ima svoju maloprodaju nemože je stavljat u povlašteniji položaj u odnosu na druge kupce nego je mora tretirati kao druge kupce.


 
Član ...
 
Ako inspektor ( koji kontroliše sprovođenje ovog zakona ) utvrdi da je prodavac određene kupce ili svoju maloprodaju stavio u povlašteni položaj u odnosu na druge kupce davanjem većeg rabata ili neke druge povlastice više nego što to dozvoljava predhodni član ovog zakona, obavezan je da oštećene kupce pismeno obavesti o svom nalazu a oštećeni kupci imaju pravo da od prodavca traže izgubljenu dobit.
 
Na pismeni zahtev kupca nadležni inspekciski organ obavezan da prekontroliše prodavca da li je robu prodavao u skladu sa ovim zakonom i da o svom nalazu pismeno obavesti zainteresovanu stranku.
 
Za nepoštovanje predhodnog člana ovog zakona prodavac će se kazniti novčanom kaznom koja će iznositi u visini protivzakonite date povlastice a srestva od kazne se uplaćuju u budžet RS.
 
 
Napomena
 
Da nebi pogrešno protumačili ove primedbe i predloge i sadašnje stanje branili slobodom u tržišnom privređivanju moramo pojasniti još neke stavove.
 
Mi jesmo za slobodnu tržišnu utakmicu ali bez diskriminacije.
Prodavac ima pravo da slobodno formira cenu svog proizvoda, ako to želi cennovnik može da menja jedanput dnevno, ali ta cena mora da važi za sve kupce, za male i za velike.

Ne može se graditi zdrava konkurencija i zdravo tržište tako što će se prodavci odbiti da prodaju svoju robu pojedinim kupcima ( uglavnom male ) i upućivati ih da tu robu kupe kod lokalnog velikog prvrednika jer su od njega i ucenjeni. Prodavac ovu situaciju nemože pravdati činjenicom da nepoznaje malog kupca i da u njega nema poveranje jer ako sumnja u kupca može da traži bankarsku garanciju ili avansnu uplatu za traženu robu.
 
 Ako je u maloprodaji zabranjena diskriminacija kupaca, cena je ista za sve kupce, nevidim razlog da to pravilo važi i u slučaju kad se mali privrednik pojavljuje kao kupac.
 
NAPOMENA
 
Nadam se da će te pažljivo pročitati ovaj moj projekat i da će te me pozvati da ga usmeno odbranim i potkrepim sa još primera koji dokazuju da su mali privrednici diskriminisani i da im je oduzeta šansa za uspeh.
 
 
Kontakt telefon autora ovog teksta 064-155-41-22
 
Sa poštovanjem

Autor projekta
Ing. Živojin Vujanović
Ul. Glavna 92 BEČEJ

U Bečeju 18.02.2005. godine

www.svilajnac001.co.rs