Poplava u Beogradu, 12 april 2006.Fotografije ispred Nebojšine kule kod Kalemegdana i restorana Šaran u Zemunu poslale Tatjana i Suzana iz Beograda.