Grad Svilajnac 4

Sve što ovde bude napisano samo je proba za jedan veliki i ozbiljan wap portal, u bliskoj budućnosti. Bilo bi zanimljivo da me svako ko naleti slučajno ili namerno na ovu odresu obavesti o tome na dole date adrese kako bih mogao da uredim tehničke standarde.

1    2    3    4

www.svilajnac001.co.rs

E-mail